hướng nghiệp


Khóa học hướng nghiệp


Khóa học hướng nghiệp

Thông qua 12 môn học là 12 ngành nghề, chương trình “Kỹ năng nghề nghiệp – AMA Vital” được xây dựng với mong muốn tạo dựng một môi trường tích cực, nuôi dưỡng những ước mơ và hình thành nhân cách cho trẻ.