Đào tạo giáo viên Tiếng Anh (TESOL)


Đào tạo giáo viên Tiếng Anh (TESOL)

Đào tạo giáo viên Tiếng Anh (TESOL)


I.TESOL là gì?

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.

II. Tại sao phải cần chứng chỉ TESOL?

III. Tại sao nên chọn khoá học TESOL tại Học viện Anh ngữ AMA Thanh Hóa của Học viện Đào tạo Úc -ATA?

IV. Các khóa học TESOL

V. Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

VI. Vấn đề kỹ thuật

VII. Cảm nhận của học viên

Đăng ký tư vấn


Vui lòng điền đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu từ bạn!

[nam_form]

Success in classroom instruction, like success on the football field, takes a willingness to professional proofreading service for edit-proofread.com plan thoroughly in advance, have ways to inform decisions during the action, and ways to reflect afterwards.

Bình luận của bạn